Kennisbenutting door docenten

Project Kennisbenutting door docenten

Placeholder image
 
Inventarisatie Kennisnetwerken

Leerkringen, docent-onderzoeksteams en academische werkplaatsen zijn populair in het onderwijs. Dit hebben we voor een verkennend onderzoek geschaard onder de noemer ‘kennisnetwerken’. We zijn nagegaan of het leraren lukt om opbrengsten en inzichten uit kennisnetwerken toe te passen in hun lespraktijk en verder te verspreiden naar collega’s. Dit onderzoek is uitgevoerd door Marianne Boogaard, Patrick van Schaik, Charles Felix en Wouter Schenke.
Rapport Kennisbenutting in kennisnetwerken van docenten: Een verkenning

Presentatie die werd gegeven op de bijeenkomst van 22 juni 2016 op het Da Vinci College in Leiden

Presentatie: Kennisbenutting in netwerken van docenten: een verkenning - Marianne Boogaard

Conferentie Kennis laten stromen 19 november 2018

Openingspresentatie Wouter Schenke
Datateam en onderzoeksmarkt - Martinuscollege
Watervalaanpak ICT - Stanislas College

Posters

Kennisdelen over ict en chromebooks - Stanislas College

Bevorderen van kennisbenutting in docentgroepen
Regionale academische opleidingsschool West-Friesland
Martinuscollege
Calvijn College
AcOA
Da Vinci College

EAPRIL 2018

Research results - Patrick van Schaik en Wouter Schenke

EAPRIL seminar 21 mei 2018 Gent

Bevindingen uit docentonderzoek verspreiden in school

EAPRIL 2017

Research project Knowledge Utilisation - Patrick van Schaik

ORD 2017

Presentatie over resultaten jaar 2 - ORD-conferentie 2017

EAPRIL seminar 6 april 2017

Op 6 april 2017 vond in Amsterdam de EAPRIL seminar plaats, georganiseerd door de partners van IAMEducation. Het thema was het verbinden van praktijkgericht onderzoek en onderwijs. Hieronder kunt u de PPTs downloaden die door de presentatoren zijn gebruikt.
Openingssessie - Wouter Schenke
Keynote-presentatie - Marco Snoek
Keynote-presentatie - Patrick van Schaik

Kennis benutten! Ervaringen uit onderzoek in vo-scholen - Wouter Schenke
Kennisbenutting in netwerken van docenten: een verkenning - Marianne Boogaard
Een masteropleiding als bijdrage aan kennisbenutting en –verspreiding door leraren - Henk Sligte en Wouter Schenke
Kennisontwikkeling en kennisdeling met leerKRACHT - Irma Heemskerk en Wouter Schenke

Raamwerk voor beschrijving van impact van praktijkgericht onderwijsondezoek - Suzanne Groothuijsen
Kennisbenutting in onderzoekende scholen - Anje Ros
Impact Praktijkgericht Onderzoek - Linda Sontag, Christa Teurlings en Suzanne Beek

Leiderschap van docenten, schoolleiders en onderzoekers in de samenwerking rond onderzoek - Frank Hulsbos en Wouter Schenke

De Gentste masterclass 'lerarenopleiders onderzoeksvaardig!': uitgangspunten, verloop en uitkomsten - Ruben Vanderlinde en Hanne Tack
Onderzoeksmatig werken door academisch opgeleide leerkrachten - Jan Baan, Lisa Gaikhorst en Monique Volman

Samenwerkingen rondom onderwijs - Mirjam Schuijff, Natalie Pareja Roblin en Susan McKenney
Onderzoek van studenten verbinden aan schoolontwikkeling - Judith Bekebrede

Inventarisatie Kennisnetwerken

Presentatie die werd gegeven op de bijeenkomst van 22 juni 2016 op het Da Vinci College in Leiden

Kennisbenutting door docenten die masteropleiding volgen

Presentatie die werd gegeven op de bijeenkomst van 28 november 2016 op de Open Schoolgemeenschap Bijlmer in Amsterdam
Presentatie over Onderzoek naar Masteropleidingen als mogelijke strategie voor kennisbenutting en -verspreiding op 28 november 2016

Lerarencongres 2016

Presentatie Leraren congres