Kennisbenutting door docenten

Project Kennisbenutting door docenten

Placeholder image
Onderzoeksvragen

In dit praktijkgerichte onderzoek staan de volgende vragen centraal.

  • Welke ervaringen hebben vo-docenten en -scholen met bestaande vormen van kennisbenutting en welke bijdragen leveren deze vormen aan kennisvergroting en verbetering van hun onderwijspraktijk?
  • Wat zijn kansrijke aanpakken voor kennisbenutting in ontwerp- en onderzoeksgroepen van docenten?
  • Wat zijn kansrijke aanpakken voor kennisverspreiding vanuit ontwerp- en onderzoeksgroepen van docenten?

Opbrengsten van het onderzoek

Het onderzoek is zo ingericht dat het zowel specifieke inzichten oplevert voor de consortiumscholen als meer generieke kennis en inzichten voor de onderwijswetenschap en het onderwijsveld.
De volgende opbrengsten worden verwacht:

  • Inzicht in de wijze waarop kennisbenutting en –verspreiding kan worden bevorderd
  • Inzicht in interventies en strategieën die bijdragen aan verbetering van het handelen van docenten
  • Bijdrage aan de professionalisering van docenten, vooral op het gebied van onderzoek en ontwerp
  • Kennis van bevorderende en belemmerende factoren voor kennisbenutting en –verspreiding, mede door het delen van kennis tussen scholen die hiermee bezig zijn.
  • Concrete producten, zoals ontwerpprincipes voor strategieën voor kennisbenutting, schoolrapportages van de resultaten van de scan professionele leergemeenschappen, concrete voorbeelden van research-based en research-informed werken door de docenten
  • Presentaties op verschillende nationale en internationale conferenties voor leraren en onderzoekers
  • Wetenschappelijke publicaties, en een proefschrift van Patrick van Schaik